Korzyści

Platforma internetowa Firma 2.0 zawiera w sobie szeroki wachlarz funkcjonalności, które wspierają oraz usprawniają wiele procesów zachodzących w firmie. Należą do nich zarówno procesy biznesowe, administracyjne, jak również informacyjne oraz integracyjne. Firma 2.0 to zestaw internetowych narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Rozwiązanie wspomaga oraz zwiększa efektywność następujących obszarów działania firmy:
 • zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów
 • gromadzenie oraz zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie obiegiem faktur
 • tworzenie planów urlopowych
 • zarządzanie umowami
 • bieżące informowanie pracowników
 • dwustronna komunikacja z pracownikami
 • rezerwacje zasobów
 • zarządzanie bazą klientów
Najważniejsze korzyści z uruchomienia rozwiązania Firma 2.0:
 • szybszy obieg dokumentów oraz sprawniejsze ich opiniowanie
 • szybszy dostęp do informacji oraz sprawniejsze ich wykorzystanie
 • łatwe śledzenie drogi pisma od wpłynięcia do firmy do jego załatwienia; szybka lokalizacja pisma
 • lepsza kontrola działań pracowników
 • możliwość budowania bazy wiedzy wykorzystywanej przez innych pracowników
 • zarządzanie strategicznymi dokumentami w firmie
 • szybki dostęp do regulacji i procedur
 • łatwe przekazywanie informacji i spraw pomiędzy pracownikami
 • efektywne planowanie i wykorzystanie zasobów firmy
 • efektywne planowanie urlopów pracowników
 • możliwość rozbudowy intranetu o dowolne podstrony
 • maleją koszty wdrożenia do firmy nowego pracownika