CRM

crmFirma 2.0 posiada rozwiązanie CRM, którego głównym celem jest tworzenie bazy klientów oraz wspomaganie zarządzanie kontaktami z nimi. Każdy dokument, który jest ewidencjonowany w aplikacji jest kojarzony z firmą lub osobą, która znajduje się w bazie CRM. Dzięki temu, firma w szybki i prosty sposób ma dostęp do wszystkich dokumentów, które dotyczą jednego podmiotu.
 

Dane o kliencie

Platforma pozwala zapisywać szereg informacji na temat każdego klienta. Wraz z podstawowymi danymi teleadresowymi można wprowadzić adresy e-mail, strony internetowej, nr komunikatora internetowego. Do każdej firmy można dodać dane wielu pracowników. Dla każdego z osobna dodawane są dane teleadresowe.

Jedna baza klientów

Mimo, że dane klientów zbierane są przy okazji ewidencji pism, umów czy faktur są one przetrzymywane w jeden bazie danych. Raz dodany klient może zostać przypisany do dokumentów, które go dotyczą, a które są rejestrowanych w różnych modułach rozwiązania.

Platforma poprzez wbudowane narzędzie do deduplikacji danych nie pozwala na dodawanie klientów, którzy już znajdują się w bazie.

Rejestracja zdarzeń

Dla każdego klienta można rejestrować zdarzenia, które go dotyczą. Przykładem takich zdarzeń moga być rozmowy telefoniczne czy spotakania. Dodatkowo platforma pozwala na zapisywanie przypomnień, które powiązane są z klientami.