Kalendarze grupowe

kalendarzModuł pozwala na tworzenie kalendarzy przez pracowników oraz ich współdzielenie, co umożliwia przeglądanie ich przez pozostałe osoby w firmie. Usprawnia to zarządzanie terminami oraz organizacje pracy całej firmy.
 

W kalendarzu każdy z pracowników może wprowadzać swoje terminy spotkań, wyjazdów, zadań do przygotowania. Każdy z wpisów w kalendarzu może zostać upubliczniony dla pozostałych osób.

Praca grupowa

Kalendarz wspomaga pracę grupową. Pracownicy dodając wpis do kalendarza mogą wybrać osoby, które zostaną do niego zaproszone. Informacja taka zostanie opublikowane w ich prywatnym kalendarzu. Dodatkowo wszystkie wprowadzone terminy przez pracownika są widoczne przez jego przełożonego. Pozwala to bieżąco monitorować zaplanowane spotkania oraz zadania przez pracowników działu, którego jest się kierownikiem. W momencie kiedy pracownik upubliczni wprowadzoną informacje, zostanie ona wyświetlona w kalendarzu każdego pracownika.

Rozwiązanie wspomaga pracę zespołu projektowego. Za pośrednictwem kalendarza zespół projektowy może przekazywać między sobą informacje o spotkaniach, wyjazdach oraz kluczowych etapach projektu.

Integracja z innymi modułami

Kalendarze w celu efektywniejszego zarządzania czasem pracowników oraz organizacją został zintegrowany z modułami urlopów oraz rezerwacji zasobów. Dzięki temu, pracownicy w jednym widoku mają dostęp do terminów przez siebie dodanych w kalendarzu, jak również do informacji o planowanych urlopach oraz zarezerwowanych zasobach.