Obieg faktur

obieg fakturObieg faktur umożliwia elektroniczną ewidencje faktur przychodzących (kosztowych) oraz ich opisywanie. Wraz z rejestracją faktury jest ona skanowana oraz uzupełniane są między innymi dane w postaci daty sprzedaży, wystawienia faktury, tytuł, kwota oraz wystawca faktury. Pracownik zajmujący się fakturą z jednej strony ma widok niezbędnych informacji o fakturze, a z drugiej strony bezpośrednio w module widzi podgląda zeskanowanego pliku.
 

Ścieżki obiegu faktur

Każda wprowadzona do modułu faktura jest przesyłana do odpowiedniego pracownika, który ma się zajmować fakturą. Rozwiązanie pozwala na przesłanie dokumentu do wielu osób. Jedna osoba może otrzymać fakturę w celu jedynie poinformowania o wpłynięciu dokumentu, natomiast do drugiej może być przesłana w celu jej elektronicznego opisania. Po zaakceptowaniu opisu faktury jest ona przekazywana do księgowości wraz z informacją o gotowości do realizacji płatności.

Monitoring oraz kontrola płatności

W zależności od posiadanych uprawnień, w każdej chwili można sprawdzić ilość faktur, która wpłynęła do firmy w określonym przez pracownika terminie. Bardzo szybko można zobaczyć faktury, które zostały wystawione przez wybranego konrahenta. System dodatkowo informuje o fakturach, których termin płatności zbliża się do końca lub został przekroczony.