Wiki

wikiWIKI pozwala na tworzenie stron intranetowych przez każdego pracownika. Przy pomocy prostych narzędzi pracownicy w łatwy oraz szybki sposób mogą współtworzyć intranet, jak również dla swoich potrzeb stworzyć obszary wspomagające prace nad projektami, którymi się zajmują.

Zastosowanie wiki w firmie

Narzędzie wiki można wykorzystać w bardzo wielu przypadkach. Jednak do najczęściej wykorzystywanych wewnątrz firmy należą:

  • tworzenie baz wiedzy,
  • współpraca grupowa podczas realizacji projektów,
  • informowanie pracowników o procedurach obowiązujących w firmie,
  • tworzenie dokumentacji.