Projekt UE

Platforma Firma 2.0 jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach działania 8.1.

Nazwa projektu: Firma 2.0 - nowe trendy w komunikacji, zarządzaniu informacją wewnątrz przedsiębiorstwa.

 

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl)
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej