Bezpieczeństwo

Szyfrowanie danych

Ochronę aplikacji oraz poufność danych przesyłanych drogą elektroniczną zapewnia certyfikat SSL. Użytkownik korzystający z aplikacji ma pewność, że korzysta z właściwego serwisu internetowego.

Profesjonalne centrum hostingowe

Serwery, na których utrzymywana jest Firma 2.0 umiejscowione są w profesjonalnym centrum hostingowym. Dzięki czemu zachowana jest dostępność aplikacji na poziomie 99,2%.

Kopie bezpieczeństwa

Codziennie wykonywane są kopie bezpieczeństwa. W celu zwiększenia bezpieczeństwa są one przechowywane z osobnej lokalizacji.

Logowanie

Dostęp do systemu jest możliwy przy użyciu unikalnego identyfikatora oraz hasła. Hasła podlegają pod tzw. reguły bezpieczeństwa haseł. Musi ono zawierać minimalną liczbę znaków, cyfry, małe i wielki litery oraz znaki specjalne. Dodatkowo co pewien okres czasu system automatycznie wymusza zmianę hasła. Natomiast historia zapamiętywania haseł powoduje, że pracownik nie może zmieniać hasła na te co ostatnio używał.