Możliwości

Firma 2.0 pozwala w łatwy oraz szybki sposób skonfigurować oraz udostępnić pracownikom internetową platformę, której celem jest zwiększenie efektywności działania firmy w obszarze wewnętrznych procesów biznesowych, administracyjnych oraz komunikacyjnych.
 

Firma, która skorzysta z platformy uzyskuje dostęp do panelu administracyjnego, w którym może samodzielnie, poprzez wykorzystanie prostych w obsłudze narzędzi, skonfigurować platformę zgodnie ze swoimi wymaganiami. Będzie to polegało między innymi na:

  • Wprowadzeniu struktury organizacyjnej firmy.
  • Dodaniu pracowników wraz z określeniem ich miejsca w strukturze organizacyjnej oraz uprawnień do poszczególnych elementów platformy.
  • Określenie ścieżek obiegu dokumentów (m.in. pism przychodzących, faktur kosztowych, wniosków urlopowych).

Poniżej zostały przedstawione wybrane funkcjonalności platformy, które odpowiadają za łatwość konfiguracji, możliwość rozbudowy, personalizację oraz bezpieczeństwo.

System uprawnień Dostęp do platformy, poszczególnych jej funkcji oraz stron jest konfigurowany w systemie uprawnień. Dla każdego pracownika można określić indywidualny profil, który będzie określał uprawnienia zgodnie z zajmowanym przez niego stanowiskiem w firmie.
Personalizacja interfejsu
Firma podczas uruchamiania intranetu może wybrać kolorystykę dla interfejsu aplikacji oraz dodać własne logo.
Natomiast każdy z pracowników może samodzielnie decydować, które informacje mają się mu wyświetlać na stronie głównej.
Zależności Możliwość definiowania zależności w systemie zgodnie z tymi, które obowiązują w procesach występujących w firmie.
Dostępność
Aplikacja jest dostępna w modelu SaaS. Nie wymaga to ponoszenia przez firmę kosztów związanych z zakupem serwera oraz jego utrzymaniem.
Dostęp do rozwiązania możliwy jest poprzez przeglądarkę internetową o każdej porze bez względu na lokalizację pracownika. Użytkownik nie musi instalować żadnego dodatkowego oprogramowania na swoim komputerze aby skorzystać z platformy.
Dowolny adres platformy W ramach aplikacji firma może skorzystać z adresu internetowego w domenie firma20.pl (np. www.nazwafirmy.firma20.pl). Jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby adres intranetu miał inną postać.
Gotowe rozwiązania Dostęp do gotowych modułów, które odpowiedzialne są za zarządzanie obiegiem dokumentów, obiegiem faktur, umowami, wnioskami urlopowymi, wiedzą, komunikacją w firmie, projektami.
Możliwość rozbudowy intrantetu Oprócz gotowych modułów, firma ma możliwość rozbudowy struktury intranetu o dowolną ilość podstron. Na ich łamach mogą być publikowane informacje dotyczące bieżących informacji o firmie, zdjęć, plików, zasad obowiązujących w firmie, itp.
Narzędzia społecznościowe Aplikacja została wzbogacona o funkcje platform społecznościowych. Każda firma może rozbudowywać intranet w oparciu o rozwiązanie wiki, które można wykorzystać do wielu celów. Zarządzanie wiedzą, projektami czy praca grupowa to tylko niektóre z nich. Natomiast doskonałym narzędziem do informowania oraz komunikowania się z pracownikami będą blogi. W ramach Firmy2.0 każdy z pracowników będzie mógł tworzyć własnego bloga.
Bezpieczeństwo
Każdy pracownik otrzymuje unikalny login i hasło, którym może zalogować się do systemu. Reguły skomplikowania haseł jeszcze bardziej zwiększają poziom bezpieczeństwa aplikacji. Dostęp do rozwiązania odbywa się przy zastosowaniu certyfikatu SSL. Codziennie przygotowywane są kopie bezpieczeństwa.
Sewery obsługujące aplikację Firma 2.0 są utrzymywane w profesjonalnym centrum hostingowym.
Intuicyjny interfejs Aplikacje cechuje czytelny oraz intuicyjny interfejs. Pracownicy bez konieczności odbycia szkolenia mogą bardzo szybko poznać możliwości rozwiązania. Tak naprawdę zaraz po uruchomieniu platformy, każdy z pracowników może wykorzystywać aplikacje w codziennej pracy.
Mechanizmy wyszukujące Firma 2.0 posiada jeden główny mechanizm wyszukujący. Jednak wybrane moduły posiadają dedykowane wyszukiwarki, które zostały zbudowane w oparciu o parametry występujące w odpowiednich modułach.