Oprogramowanie jako usługa

Platforma internetowa Firma 2.0 dostępna jest w modelu SaaS (Software as a Service). Oznacza to zdalny dostęp do oprogramowania, które jest uruchomione na serwerach zewnętrznych. Bardzo często są to serwery producenta oprogramowania. Eliminuje to konieczność posiadania przez klienta odpowiedniego serwera. Bardzo ważną zaletą takiego sposobu udostępnienia platformy jest to, że obowiązki zarządzania, aktualizacji, zapewnienia dostępności zostają przerzucone na firmę, która wykorzystuje ten model dystrybucji rozwiązania.

Największa popularność architektury SaaS występuje w sektorze MSP. Pozwala to im na dostęp do rozwiązań, które wcześniej, ze względu na wysokie koszty uruchomienia oraz wdrożenia były dostępne dla dużych firm. Jednak ze względu na redukcję kosztów coraz częściej też duże organizacje są zainteresowane tego typy rozwiązaniami.

Zalety modelu SaaS

  • Bardzo duża szybkość uruchomienia rozwiązania
  • Brak kosztów związanych z utrzymaniem własnego serwera
  • Niskie koszty użytkowania rozwiązania (abonament)
  • Brak wydatków związanych z aktualizacją rozwiązania
  • Bardzo wysoki wskaźnik dostępności rozwiązania